Klick och plapp, inte knirr och flopp!

PFC, Pre-Flight-Check, kallas det när man går i genom flygplanets funktioner på full-skala flygplan. Samma sak skall göras även på modeller för att undvika katastrofer som betyder 10, 30 eller kanske 100-tals extra onödiga reparationstimmar.

Montaget
Alla modellens delar skall gå enkelt att montera och ta isär. Tex. kärvande vingjoiners gör att man behöver ta i onödigt mycket när vingarna skall sättas och tas isär. Kan leda till spräckta D-boxar eller hål i klädseln etc. Stabbens gummisnoddshållare skall vara så tilltagna att snoddarna inte riskerar att glida av. Linöglan bak till stabben skall var tillpassad så att den lätt går att trä på och få av, men ändå inte så stor att stabben riskerar falla av när modellen slår i backen efter fuseing.

Funktionskontroll
När modellen är monterad kontrolleras följande: Att stabben slår upp distinkt när timertiden går ut. Den får under inga omstädigheter sega sig upp, eller tendera att fastna i något läge på vägen upp. Kolla gärna också att stabbens vinkel ligger runt +32 grader mot bakkroppens centrumlinje. Kontrollera också att stabben verkligen ligger an mot stabbens justerskruv när fuselinan är påhakad på timern. Att sidrodret slår ut och att (om du har snurrekrork) kroken faller tillbaka mot ett bestämt stopp. "Klock" ska det säga. Inga tveksamheter tolereras. Komplettera gärna kontrollen genom att försiktigt släppa ut sidrodret. Kontrollera utslaget. Släpp sedan hastigt ut sidrodret och kontrollera att det intar samma läge som i förgående fall. Vid problem kan smörjning i form av syntetisk motorolja tillföras med nålspets där wiren till sidrodret kommer ut genom kroppen, i fenans gångjärn samt eventuellt i krokens gångjärn och vid införingen till timerstoppshålet.

Kontrollera timerstart/stopp genom att koppla in hela mekanismen och låta timern gå ut tiden.

Om du har bunt, kör hela bunten två gånger innan första höjdstarten. Samma sak här, det skall vara klara distinkta lägen och inga tveksamheter. "Klonk!, Flapp!" Kolla att tiderna verkar stämma.

Martin T