Tävlingsförberedelser och lite taktik  
             
      Utrustningen
Utan att ge mig in på vilken typ av modeller man skall bygga till en tävling, kan det konstateras att man minst bör ha en välbyggd och trimmad modell. Om man dessutom har ett par extra modeller, kan detta vara till stor hjälp om något oväntat skulle inträffa under tävlingen. Utöver modellerna är det också bra att ha reparationsutrustning i form av lim, trä och klädsel. Mycket viktigt är mat och minst 1,5 liter vätska (3 liter för sommartävling), samt regn och ombyteskläder.
 
             
     


Så här ser typiskt startområdet ut på en tävling. Den startande med sin modell, medhjälparen
håller modellen och två tidtagare som är redo att starta klockan när modellen kopplats loss
från vinschlinan. Längst till höger finns arrangörens sekretariatstält.
 
             
      Trimstarter innan tävlingen
Förhoppningsvis har du redan trimmat dina modeller innan du ger dig iväg till tävlingen. Egentligen räcker det inte bara med att modellerna går rakt på linan och glider bra, utan att du också känner modellernas beteende så väl, att du helt kan koncentrera dig på luften när modellen väl finns på linan.Oavsett hur bra eller dåligt trimmet och rutinen är, skall du alltid göra några trimstarter med modellerna innan första perioden börjar. Det gör du för att få bekräftat att modellerna fungerar som de skall, men också för att du skall kunna skapa dig en uppfattning om luftförhållandena. Man ställer in sig på vädret och finjusterar trimmet för dagens väder. Om det tex. blåser mycket, eller om termiken förefaller kraftig, kan det vara klokt att trimma ned stabben något. Om det blåser mycket kan även kurvrodret behöva ökas något. Sist men inte minst kan trimstarterna hjälpa dig att välja vilken modell som du i första hand skall tävla med under dagen.
 
             
      Periodindelningen
Normalt sett löper tävlingen över 5 perioder. En period är 60 eller 75 minuter. Informera dig om vilka periodtider som gäller och försök att starta så tidigt som möjligt i varje period. Vissa tävlingar har inte periodindelning, utan du kan göra dina starter när som helst under dagen.
 
             
      Förbered starten
När du begärt tidtagning, rullat ut startlinan och står klar att starta, skall du delvis titta så att du står rakt i vindriktningen och att du, när du drar upp, inte riskerar korsa linan med andra tävlande. När detta är klart är det dags att försöka hitta termik.
 
       

 

   
      Vänta på marken
Oavsett om du har snurrekrok eller inte, är det alltid klokast, utom i helt stilla luft, att göra grovjobbet av termiksökningen på marken. Det är inte alltid så lätt som man kan tro att hitta termik med modellen på linan.
   
             
     

Termik i olika väder
Ett exempel på en termikblåsa hittar du här bredvid. Lättast att känna termiken är det vanligen på soliga sommardagar med inslag av stackmoln i måttlig vind 1-4 m/s. Blåser det mer 5-9 m/s, tex. på hösten, kan man känna termik ganska säkert, genom att vinden avtar något och slutar att pulsera. Alltså: Jämn reducerad vind = termik. I vissa fall kan låga moln förekomma. De skall i så fall ligga mellan 200 - 400 meter över marken. Med ett tränat öga kan man se ifall molnet bygger upp. Om så är fallet, kan det finnas ett sug under molnet som når ända ned till 50 meters nivån. Ett säkert tecken är ju förstås andra modeller eller fåglar som ligger i termik. Det syns tydligt genom att de inte sjunker utan snarare verkar stiga. Är termiken dessutom kraftig, kan modeller stiga mer än 50 meter per minut under flygningen.

Det finns en hel artikel om just termik att läsa på vår hemsida.
Du hittar den både under "Allt om sporten - F1A" och d:o HKG.

 
             
      Flyg taktiskt
Den bästa hjälpen man kan ge de andra tävlande är att dra upp modellen mot vindriktningen, koppla i termik och sedan låta den glida över startlinjen till allas beskådande. Om du har snurrekrok gör du därför klokt
i att så snart du dragit upp modellen, gå runt eller genom startlinjen och söka termiken en bit bakom. Är vinden måttlig kan det vara en god idé att dra upp den i medvind för att direkt hamna bakom startlinjen. Bakom startlinjen har du dessutom möjligheter att undersöka luften under förbiglidande modeller.
 
             
     

Anteckna brister
Att föra anteckningar över sina misstag och modellernas beteende är nästan en förutsättning för att man skall komma framåt och bli en bättre flygare. Problem med någon detalj på modellen som kanske bara dyker upp då och då, kan byggas bort i nya modeller och flygtekniska misstag kan tränas bort under kommande trimflygningar. Utan anteckningar glömmer man lätt bort vad det var man skulle åtgärda till nästa flygtillfälle.

Lycka till !
/ Martin T.