Leverantörer
Utan bra leverantörer stannar sporten!

Hobbyträ
Sverige
http://www.hobbytra.se
(Byggsatser, balsa/furu, lack och klädsel)

W-Hobby
Litauen
http://w-hobby.com/

(Byggsatser, timers, balsa, bakkroppar)

International Model Group
Ryssland
http://www.img.ru/
(Kompletta modeller, kroppar, snurrekrokar, vingar, stabbar, timers)

Massimo Ursicino - FF Electronics
Italien
http://www.ffelectronics.com
(Spårsändare, Elektroniska timers)

FAI Models Supplies,
England
faimodelsupply@cyber-quest.com
(Klädsel, vinchar, linor)

Pim Reuter
Holland
pim.ruyter@planet.nl
(Spårsändare och mottagare)

Lars Larsson Friflyg Service
Sverige
Gendalen 57 Furulund 466 94 Sollebrunn
(Byggsatser)