Handluns Steg 6 - Guru - Brainstorming -  
     


Brainstorming är en mötesmetod som syftar till att lösa problem eller hitta på nya idéer i form av halv-strukturerad kreativ gruppverksamhet

 
       

 

   
     

Den är ofta använd vid speciella tillfällen för att komma upp med nya idéer kring tex innovation eller förbättringar. Idéen bakom brainstorming är att en grupp av personer kan uppnå högre synergieffekt och nivå av kreativitet än vad summan av deltagarna var och en för sig.

Den genomförs vanligen genom att en grupp på fem till tjugo personer samlas för att arbeta kring ett problem eller en uppgift. En grundtanke är att tanken ska få löpa fritt utan att bli avbruten.

   
           
      Tre viktiga regler för en lyckad brainstorming är:    
             
     

1) Deltagare bör uppmuntras till att komma upp med så många idéer som möjligt, oasvett hur konstiga eller annorlunda de än är (det finns inga dåliga idéer)

2) Ingen bedömning bör ges om någons idé, förrän i slutet på övningen. Varken negativa eller positiva.

3) Deltagare bör uppmuntras att bygga vidare på andras idéer, skapa osannolika kombinationer och ta var och en i oväntade riktningar.

 
             
     

Några praktiska tips för en lyckad brainstorming är:

1) Använd en erfaren facilitator. Utifrån, utanför gruppen eller klubben.

2) Utse en person till att skriva ned alla idéer som kommer ut ur brainstormingen.

3) Använd ett anteckningsblock för att göra noteringar. Detta möjligör senare studier och utvärdering i slutet av övningen.

4) Identifiera ett så exakt ämne som möjligt, som skall diskuteras (få övningen fokuserad på problemet)

5) Definiera det problem som du önskar löst tydligt och lägg fram de kriterier som måste uppnås.

6) Låt en person skriva ned allt.

7) Utvärdera idéerna i två steg: a) definiera kriterierna. b) sätt poäng enligt de definierade kriterierna

8) I slutet på idékläckningsövningen bör du diskutera de vidare stegen som behövs för att genomföra idéerna. Om detta upplevs som svårt, gör en annan brainstormingövning på hur man skall genomföra idéerna.

9) Idéer får inte kritiseras innan de är färdiga.

10) Spontanitet uppmuntras. Utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer. En idé som inte verkar bra kan utvecklas till en lysande idé.

11) Kvantiten av idéer är viktig, då det ofta genererar kvalitet.

12) Se till att inget drev av tankar följs upp för långt.

/ Martin T