Postävlingen 2008

Åtta klubbar från Sverige men också en Norsk klubb deltog i årets posttävling!

HKG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 SWE-26828 Fido MFK Sländan 27 37 49 47 160 553
44 52 43 53 192
36 60 45 60 201
2 60026 Johnny Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 41 47 38 52 178 473
38 33 33 40 144
41 35 40 35 151
3 SWE-21787 Martin Tärnroth MFK Gladiatorerna 26 52 23 34 135 468
41 44 39 37 161
43 29 40 60 172
4 61156 Albin Nilsson MFK Gladiatorerna 36 30 37 35 138 290
21 60 29 42 152
         
5 SWE-15125 Per Findahl Norbergs Flygklubb 27 34 30 30 121 231
28 38 38 6 110
         
6 6743 Per Johansson MFK Linköping 34 22 5 17 78 183
9 29 13 10 61
12 13 9 10 44
7 60630 Tina Källefors MFK Gladiatorerna 10 12 21 20 63 133
15 4     19
8 10 10 23 51
8 00000 Elin Nygård MFK Gladiatorerna 19 11 15 20 65 119
14 8 11 21 54
         
9 51225 Per Larsson MFK Gladiatorerna           61
21 33 7   61
         
KPG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 SWE-26828 Fido MFK Sländan 56 37 41 60 194 666
60 60 60 60 240
55 57 60 60 232
2 174 Lasse Larsson mfk sländan 40 42 20 40 142 500
35 50 45 36 166
35 40 60 57 192
3 SWE-15125 Per Findahl Norbergs Flygklubb 37 49 39 34 159 466
38 37 32 20 127
37 53 44 46 180
4 SWE-58263 Oskar Findahl Norbergs Flygklubb 23 26 47 27 123 453
37 42 41 45 165
33 47 37 48 165
5 1835 Thomas Dahlström MFK Nimbus           390
53 49 50 44 196
56 50 44 44 194
6 54564 Svante Lindström MFK Gladiatorerna 26 2 24 19 71 243
15 18 25 25 83
23 28 15 23 89
F1H (A1)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 NOR 1016 Ole Torgersen Ørnen 118 120 120 120 478 1438
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
2 NOR5769 Vegar Nereng Ørnen MFK 120 120 120 120 480 480
         
         
F1Ap
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 SWE-15125 Per Findahl Norbergs Flygklubb 120 120 120 120 480 1440
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
1 40391 Robert Hellgren Norbergs Flygklubb 120 120 120 120 480 1440
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
3 6743 Per Johansson MFK Linköping 66 58 67 61 252 779
72 71 81 87 311
52 57 54 53 216
F1Bp
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 6743 Per Johansson MFK Linköping 87 102 65 102 356 1153
120 120 120 113 473
83 112 67 62 324
2 SWE-58263 Oskar Findahl Norbergs Flygklubb           480
120 120 120 120 480
         
F1Cp
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 6743 Per Johansson MFK Linköping           205
         
60 36 50 59 205
77cm (P-30)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 174 Lasse Larsson mfk sländan 114 103 119 117 453 1311
93 120 117 95 425
120 102 103 108 433
2 2659 Bo Eriksson MFK Sländan 69 64 120 76 329 1244
120 120 120 120 480
102 120 106 107 435
3 337 Thomas Johansson Stångby Modell Flygare, 90 62 70 72 294 1159
80 100 95 120 395
120 120 110 120 470
4 7272 Hans Karlsson MFK Linköping 61 117 111 83 372 995
60 57 112 0 229
95 82 97 120 394
5 60764 Ingvar L Nilsson Kungsbacka MFK           166
36 27 40 63 166