Så fungerar mekaniskt buntsystem i F1A  
                 
       
Hela mekanismen uppspänd. Modellen klar för start.Timerarmen "A" med den röda linan som går bak till hammaren och håller den i sitt främre läge. "B" håller "buntlinan" med sin dragfjäder spänd. "C" håller "fuselinan" sträckt som fjädrar något då detta vanligen är en dacronlina. "D" visar att snurrekroken är stängd. Vid "E" justeras glidkurvet och vid "F" justeras snurrekurvet. Skruven "G" justerar zoomkurvet.
=
Här ser vi stabben och dess installationer. "A" är den sk. rollern vilken hålles i sitt främre läge. "B" är det ihåliga röret genom vilken fuselinan går. "C" är den sk. buntlinan som med sin fjäder verkar för att dra ner stabben. "D" oc "E" visar de rör som är fastlimmade genom kroppsröret och som fuse och buntlinan löper mot i kroppen.
   
                 
       
Startsekvensen är påbörjad och nu är kroken öppen och vinschlinan har släppt från modellen. Timern har gått i cirka 0,8 sekunder och då har "A", armen som håller fram rollern, gått av timerns spårskiva.
=
Här ses installationerna vid stabben i samma ögonblick. Då dragkrften i linan till rollern "A" har försvunnit har denna fallit bakåt och buntlinan "C" har dragit ner stabben i buntläge. Stabbens bakkant ligger nu cirka 12-14mm lägre än dess framkant.
   
                 
       
Nu har två sekunder gått sedan timern startade och efter denna tid går buntarmen "B" av timerns spårskiva, vilken då släpper dragkraften i buntlinan
=
Buntlinan "C" har släppt från timern och stabben har kommit upp i glidläge. Stabben vilar nu mot stabb-justeringsskruven "B". Rollern "A" hänger nu slapp
bakom stabben.
   
                 
       
Nu har det inställda fusetiden gått ut, dvs. 3 minuter eller så. Efter denna tid har den sista armen, fusearmen "C" lämnat spårskivan.
=
Fusearmen har nu gått av spårskivan på timern och släppt dragkraften i fuselinan "B". Buntlinan "C" löper med när stabben dras upp av gummibanden på dess ovansida. Stabben kommer upp i cirka 32 graders vinkel och modellen roterar sakta men säkert ner mot marken.
   
             
        Nu har två sekunder gått sedan timern startade och efter denna tid går buntarmen "B" av timerns spårskiva, vilken då släpper dragkraften i buntlinan   Buntlinan "C" har släppt från timern och stabben har kommit upp i glidläge. Stabben vilar nu mot stabbjusteringsskruven "B".
Rollern "A" hänger nu slapp bakom stabben.
   
       

 

   
        Nu har det inställda fusetiden gått ut, dvs. 3 minuter eller så. Efter denna tid har den sista armen, fusearmen "C" lämnat spårskivan.   Fusearmen har nu gått av spårskivan på timern och släppt dragkraften i fuselinan "B". Buntlinan "C"
löper med när stabben dras upp av gummibanden på dess ovansida. Stabben kommer upp i cirka
32 graders vinkel och modellen roterar sakta men
säkert ner mot marken.