Att tävla i Handluns (HKG)

Att utmana en kompis på duell "sist ner", eller att flyga flera mot varandra är verkligen det som gör Handluns kul. Det gäller att kasta upp modellen högre än kompisarna och att få den att flyga längre tid genom att trimma rodren för bästa glid.

60 sekunder är "MAX"
När man kommer ut på en tävling där det finns många deltagare, brukar man använda SMFF, Sveriges Modellflygförbunds regler för Handlunstävling och då gör man
två starter i varje period. Den längsta av de två tiderna räknas. Det är bara de första 60 sekunderna (1 minut) som skrivs in i protokollet. Har du ängre tid, räknas ändå bara 60 sekunder. En 60 sekundersflygning kallas "MAX".

Perioder
Tävlingen har normalt 5 perioder. Varje period är normalt en timme. På den tiden skall du alltså ha genomfört dina två tävlings starter.

Tidtagning
Vanligast är att någon i din startgrupp tar tid när du ska tävla. Du säger till tidtagaren att du vill starta och gör dig klart för start.


Längst sammanlagd tid vinner
Den sammanlagda tiden av de fem starterna räknas ut och den som har tävlingen.

Skiljeflygning kallas "Fly-off"
Om flera tävlande har samma tid flygs en skiljeomgång "Fly-Off". Då höjs maxtiden till 90 sekunder för att skilja flygarna åt. Samtidigt förkortas den tid de tävlande har på sig för att starta till vanligen 10 minuter.

Mat, dricka
En regnig dag kan en plastsäck till modellerna och en regnrock vara skillnaden mellan att vinna och hamna sist. På samma sätt är mat och dricka alltid avgörande. Faktum är att det lika ofta andra grejer som avgör tävlingsresultatet som du och dina modeller.Eftersom varje period är en timme blir tävlingarna långa. Det är jätteviktigt att ha bra kläder, dricka, mat och flera modeller med sig. Ta alltid med 1,5 liters plastflaska med dricka, ordentliga mackor som räcker både till lunch och middag.

/ Martin