Trimma in glidet på din Handluns (HKG)
Skillnaden mellan succé och katastrof är trimmet

Vi börjar med en otrimmad luns, som är ordentligt lackad. Kontrollera att tyngdpunkten, TP, ligger mitt under vingen (50-60 %). Vid första flygtillfället skall det vara nästan, eller helt vindstilla.

1. Glid lunsen
Håll Handlunsen mellan tummen och pekfingret, i ögonhöjd. Kasta modellen försiktigt rakt fram. Den skall bara få glidfart av kastet. Om du kastar för hårt kommer modellen stalla (B). Nu glider lunsen enl. A), B) eller C).

                     
Flygmönster
Åtgärd:
A)
Handlunsen trycker:

Ta bort tyngd eller böj upp bakkanten på stabben. Jag föredrar att böja upp stabben (försiktigt, den vill gärna spricka). Andas på den del som skall böjas så går det lättare.

B)
Handlunsen stallar:

Lägg till tyngd eller böj ner stabben. Jag böjer aldrig ner stabben om den redan är helt plan, utan lägger istället till mer nosvikt.

C)
Handlunsen glider:

När du fått den att glida, kan du ge lunsen lite kurv, så att den inte bara går rakt fram. Den får inte heller kurva så snävt att den skär.

 

                      2. Glid och kurv fintrimmas
Jag kastar löst de första kasten, med så mycket högerlutning att lunsen går in i glidkurv, på ett par meters höjd. Du kan nu kontrollera hur lunsen glider och kurvar. Böj rodret eller tilta stabbe dvs luta den mot innervingen.          

 

         
A) Trycker:

Böj upp stabbens bakkant.

A+) Trycker/skär:
Minska roder, ev. böj upp stabbens bakkant.
B) Stallar utan kurv:
Öka kurvrodret försiktigt.
B+) Stallar/kurvar:
Minska upprodret på stabben.

 

                      Lunsen skall nu glida hyfsat och kurva (inte alltför snävt). Allt detta för att lunsen inte skall gå rakt (på ett litet fält kan den flyga av det) eller störtspirala från hög höjd (kan gå i marken mycket hårt = lagning).                    

 

 

3. Kastet trimmas
Jag kastar alltid löst till en början och hårdare allt eftersom. Jag kastar brant i början (45 grader) minskar allt eftersom till att kasta nästan horisontalt (rakt fram). För att lunsen skall ta ur, måste man luta lunsen i kastet. Det vanliga är man måste luta modellen mycket höger i början när man kastar löst och nästan helt utan lutning när man kastar hårt. Här får man alltså känna sig fram.

När tyngdpunkten ligger rätt, skall lunsen kastas nästan horisontellt, med lite högerlutning (varierar mellan olika lunsar) med full kraft. Den skall då stiga i en brant högersväng (med vänster roll) ca 90-180 grader och övergå direkt in i glidkurv, när hastigheten sjunker. För att få vänsterroll, böj upp vänster och ner höger del av stabben. Jag kan nästan lova, att den inte gör det, i alla fall inte optimalt.

                     
Problem:
Tendenser: Åtgärd:

TP för långt bak.

Vill inte stiga i kastet, går rakt (som ett spjut) stannar på toppen -dyker, vill inte ta ur. Flytta fram TP. Glid lunsen, trimma upp stabben. Kasta och fortsätt så tills lunsen tar ur.

TP för långt fram.

Lunsen loopar i kastet, viker av, skruvar sig upp åt höger med toppstall. Ta bort nosvikt, minska upprodret och glid lunsen. Kasta och fortsätt justera tills lunsen flyger riktigt, både i kast och glid.
                   

 

Även om modellen trimmas in perfekt en dag, kan det vara nödvändigt att trimma om något inför varje nytt flygtillfälle. Detta då rodren går tillbaka något och att ett blåsigare väder kräver att tyngdpunkten ligger längre fram än i stilla väder.

Det är därför alltid klokt att börja med några trimstarter innan första tävlingskastet.

/ Martin "Beast" Larsson, MFK Sländan