Handlunsvingens form
Rund, kantig, tjock eller tunn. Allt gör skillnad!

De första Handlunsarna byggs utan att man behöver fundera så mycket över varför de ser ut som de gör. Oftast flyger de hyfsat, vilket är helt tillräckligt för de modellerna.

Spännvidden viktig för prestandan
Det är allmänt känt att större spännvidd ger längre flygtid, men det ger även en trögare och tyngre modell. Detta märks främst i kastet. Andra saker som följer med ökad spännvidd är stabilare glidflykt. Modellen upplevs lugnare i blåsig, turbulent vind och även i termik.

Vingkorda efter balsaflak, eller?
Kordan (Avståndet mellan framkant och bakkant) avgör viss del av flygförmågan. En bredare korda ger större vingyta och det ger utslag i lugnväder och gällande ökad termikkänslighet. Större korda ökar tyvärr även vikten.


"Peppis". Gladiatorernas nybörjar-luns

Vingform - Runda flyger bättre!
Elliptiska, avrundade modeller flyger bättre än modeller med raka kanter och vinklar. Jag antar att det har att göra med avströmningen runt vingöronen blir mer naturlig på ett elliptiskt vingöra än ett rakt.

Framåt- eller bakåtsvept?
Andra saker i layouten som ger skillnad är om vingen är avrundad bakåt eller framåt. Avrundad bakåt gör att modellen går lite fortare i kastet och glidet medan avrundad framåt ger mer tryck under vingen direkt i kastet och torde då vara lättare att få upp. Om man tittar på klassiska kanonlunsar som "Sweepette" eller "Exodus" så är de typiska bakåtsvepta modeller och dessa är som kanoner i kastet, OM man har lite pulver i armen. Tar man modeller som "Challanger" eller "Texas rojo" så behöver man inte riktigt samma klös i armen för att få upp de på en ansenlig höjd. Det man kan se är också att modeller med lite framåtsvep, som tex "Peppis" ger en underbar termikförmåga..

Vingprofilens Hi-point
Vanligaste placeringen av Hi-Point är från 35 % till 15 % av kordan (räknat från framkant). Här är det logik som gäller, längre bak ger flackare nos på profilen, längre fram ger bulligare nos på profilen. Flack nos ger högre fart och bulligare nos ger högre lyftkraft. Tidigare har de flesta modeller byggts med Hi-Point på 30 % men treden har gått över mer och mer mot 22-23 % eftersom det ger ett bra lyft i kastet, lagom fart och ett fint glid.

Ytan bakom Hi-Point
Ytan bakom Hi-Point verkar inte ha någon synbar inverkan på flygförmågan utom mer eller mindre vikt. En bullig yta ger snabbt mer vikt till modellen. Det är därför vingen bakom Hi-Point slipas till form av en triangel.

/ Fido, MFK Sländan