Tävlingsregler för Hand-Kast-Glidare (HKG) "Handluns"

Inofficiella regler för tävling i Hand Kast Glidare, HKG, Handluns

H.1.1 Regler för modellen
a) Modellen är en friflygande segelmodell med max spännvidd 600mm.
b) Modellen får ej vara utrustad med framdrivningsanordning.
c) Modellen får ej vara utrustad med gyro eller mottagare för fjärrstyrning.
d) Fritt antal modeller får användas under tävling.

H.1.2 Perioder och periodtid
a) Antalet perioder är fem (5).
b) Periodtid, meddelas senast innan periodens start och skall vara 30-90 minuter.
c) Periodtiden för fly-off är 10 minuter.
d) Tävlingsledningen kan välja att avstå fast tidsindelad periodlängd. Endast tidpunkt för första periodens början och sista periodens slut meddelas då i inbjudan, eller senast vid genomgång innan tävling.

H.1.3 Definition av officiell flygning
a) Den tävlande har rätt till sju (7) tävlingsstarter. Minst en (1) tävlingsstart skall genomföras per period.
b) De fem (5) tävlingsstarterna med längst tid räknas som officiella flygningar.
c) Vid avbruten tävling räknas en (1) start per genomförd period som officiell tid.
d) Vid tävling utlyst om färre antal tävlingsstarter än sju (7), skall tävlingsledningen senast på genomgång före tävlingens start ange både antal starter gällande för officiell tid, samt antal tävlingsstarter.
e
) Tiden räknas som noll (0) sekunder om någon del av modellen lossnar under flygningen.
f) Ingen omstart är tillåten.

H.1.4 Maxtid för flygning
Maxtiden är 60 sekunder.

H.1.5 Placering
a) Den totala tiden för de officiella flygningarna avgör den individuella placeringen.
b) Vid oavgjort resultat sker skiljeflygning  sk ”fly-off” efter den sista periodens slut. Maxtiden för den första skiljeflygningen är 90 sekunder. Maxtiden ökas därefter med 30 sekunder för varje ny skiljeflygning.

H.1.6 Tidtagning
a) Speciella regler för tidtagare, se Regler för tidtagare.
b) Flygtiden mäts från det att modellen har lämnat den tävlandes hand till dess att flygningen är slut.
c) Flygtiden är begränsad till maxtiden.

H.1.7 Starten
a) Den tävlande måste befinna sig på marken, vara i direkt kontakt med modellen och kasta modellen med handen.
b) Modellen skall kastas inom startrutan.

HKG Handluns regler uppdaterade 2017-04-21