All information om Posttävlingen finns här
Information om tävlingen, klasserna och hur du anmäler dig och rapporterar in flygtiderna

Arrangör (Organizer):
MFK Gladiatorerna, Sweden

Tävlingsklasser (Free Flight classes):
HKG, KPG, F1H, F1G,
F1J, F1S, B1, F1A-2, F1B-2, F1C-2, P30 (77cm)

Plats (Flying site):
Där du själv önskar (Where ever you like)

Datum 1:a deltävlingen (1st Round):
Juni
(June )

Datum 2:a deltävlingen (2nd Round):
Juli (July)

Datum 3:e deltävlingen (3rd Round):
Augusti (August)

Startavgift (Starting fee):
Ingen (None)

Kontaktman (Point of contact):
Per Larsson
perlarsson99 @ gmail.com
0701-808515

/ MFK Gladiatorerna

Anmälan (Entering the competition):
Direkt via denna webbplats. Klicka på "Anmälan" i
vänsterkolumnen på denna sida.
(On this page: Click on the link "ANMÄLAN")

Tidsrapportering (Reporting of results):
Direkt via denna webbplats. Klicka på "Tidsrapportering" i
vänsterkolumnen på denna sida.
(On this page. Click on the link "RAPPORTERA RESULTAT")

Tävlingsregler (Competition rules):

-
Antal starter: I varje deltävling i HKG och KPG skall 6 starter genomföras, varav de 4 med längst flygtid rapporteras. I övriga klasser flygs 4 starter varav alla rapporteras. För övrigt hänvisas till gällande regler för resp klass (6 starts are made in classes HLG and CLG. The four flights with the longest duration is reported as the official time for each round. Four starts are made in all other classes, whereas as all four results are reported as official time).

- Periodlängd (Period length): Starterna för varje deltävling skall göras inom den månad som deltävlingen pågår. Om du vill kan starterna inom en klass göras vid olika tillfällen (The starts for each round should be made within the month stated. If you like, starts within one class can be flown at different occations).

-
Fly-Off: Inga finalflygningar flygs i denna tävling. Flera deltagare kan därmed dela samma placering (No Fly-Offs is made. Several competitors can therefore share the same position in the resultlist).

-
Max flygtid (Max flight): HKG och KPG: 60 sek. Övriga klasser: 120 sek
(HLG and CLG: 60 sec. All other classes: 120 sec).