Tävlingsfakta - Allt du behöver veta
Här hittar du all information om tävlingen, klasserna och de undantag som gäller
bara för Posttävlingen.

Arrangör:
MFK Gladiatorerna

Tävlingsklasser:
HKG, KPG, F1H, F1G,
F1J, F1S, B1, F1A-2, F1B-2, F1C-2, P30 (77cm)

Plats:
Där du själv önskar

Datum 1:a deltävlingen:
27 december - 27 januari

Datum 2:a deltävlingen:
28 januari - 24 februari

Datum 3:e deltävlingen:
25 februari - 24 mars

Startavgift:
Inga

Kontaktman:
Per Larsson
perlarsson99 @ gmail.com
0701-808515

/ MFK Gladiatorerna

Anmälan:
Direkt via denna webbplats. Klicka på "Anmälan" i
vänsterkolumnen på denna sida

Tidsrapportering:
Direkt via denna webbplats. Klicka på "Tidsrapportering" i
vänsterkolumnen på denna sida.

Tävlingsregler:
I varje deltävling i HKG och KPG skall 6 starter genomföras, varav de 4 med längst flygtid rapporteras.
I övriga klasser flygs 4 starter varav alla rapporteras.
För övrigt hänvisas till SMFF gällande regler för resp klass.

Inga finalflygningar (Fly-offs) skall eller kommer att flygas.
Flera deltagare kan därmed dela samma placering.

Max flygtid: 60 sekunder för HKG och KPG.
120 sekunder för övriga klasser.

Friflygcupen:
Sommarupplagan av Posttävlingen ingår i Stora och Lilla Friflygcupen. I Stora Friflygcupen ingår klasserna F1A-2, F1B-2 och F1C-2.
I Lilla Friflygcupen ingår klasserna HKG, KPG, F1H, F1G, F1J, F1S och P30.

Vinterupplagan av posttävlingen ingår inte i Friflygcuperna.