Häng med i Postävlingen i sommar!
Wow! Den största friflygtävlingen någonsin på ditt hemmafält, i de klasser du har modeller, när du har tid!

Idén är "Enkelt och nära"
Tanken med Posttävlingen är att aktivera hela bredden av friflygare från söndagsflygare till elit. Posttävlingen är ett bra tillfälle, speciellt för de klubbar som annars inte har gemensam modellflygverksamhet, att träffas och tillsammans under enkla former modellflyga och tävla.

Webbaserad administration
Anmälan av tävlande, samt inrapportering av tider görs nu direkt på Posttävlingens webbplats.

Dela bilder och kommentarer i tävlingsforumet
Om du har en Smartphone kan du i Forumet på Posttävlingens hemsida publicera bilder direkt från fältet. Det är enkelt! Knäpp ett kort med mobilen. Spara fotot i telefonen. Surfa in på forumet för Posttävlingen och välj "Klicka här för att göra ett inlägg". Följ instruktionen (tidigare storleksbegränsning för bilder är borttagen).

4 veckor per deltävling
Tävlingsperioden är cirka 4 veckor per deltävling med möjlighet att dela upp de 4 starterna inom en klass över flera flygtillfällen. Mer information finns att läsa om här.


Väl mött på fält och webb!

/ MFK Gladiatorerna